مسکن مهر پرند
  • IMG_1815.JPG
  • 12042007259.jpg
  • IMG_0992.JPG
  • IMG_1556.JPG
  • IMG_1598.JPG
  • IMG_1641.JPG
اطلاعات پروژه ها
نام پروژه: مسکن مهر پرند
کارفرما: ستاد سازندگی غدیر
مساحت مترمربع: 22000
تاریخ اجرا: May 20, 2015
تعداد طبقات: 279واحدمسکونی 3 طبقه
نوع سازه: فلزی
مشاهده فعالیت ها و پروژه ها
دقت در طراحی و نظارت بر ساخت و تداوم در پشتیبانی شعار همیشگی شرکت ساختمانی رواک میباشد --مهندس اسمعیل همدانی