مدرسه حضرت فاطمه(س) کرج
  • IMG_8399.JPG
  • IMG_8402.JPG
  • IMG_8403.JPG
  • IMG_8405.JPG
  • IMG_8409.JPG
  • IMG_8410.JPG
  • IMG_8413.JPG
  • IMG_8414.JPG
اطلاعات پروژه ها
نام پروژه: مدرسه حضرت فاطمه(س) کرج
کارفرما: اداره نوسازی مدارس استان البرز
مساحت مترمربع: 1850
تاریخ اجرا:

1378

تعداد طبقات: 4
نوع سازه: فلزی
مشاهده فعالیت ها و پروژه ها
دقت در طراحی و نظارت بر ساخت و تداوم در پشتیبانی شعار همیشگی شرکت ساختمانی رواک میباشد --مهندس اسمعیل همدانی