پروژه پل شهرری
  • 1.jpg
  • Photo18_18.jpg
  • Photo19_19.jpg
  • Photo20_20.jpg
  • Photo21_21.jpg
اطلاعات پروژه ها
نام پروژه: پل روگذرشهرری.
کارفرما: .........
مساحت مترمربع: ...........
تاریخ اجرا:

1374

تعداد طبقات: ................
نوع سازه: بتونی
مشاهده فعالیت ها و پروژه ها
دقت در طراحی و نظارت بر ساخت و تداوم در پشتیبانی شعار همیشگی شرکت ساختمانی رواک میباشد --مهندس اسمعیل همدانی