پروژه مسکونی برج آجودانیه.
  • IMG_8416.JPG
  • 1.jpg
  • IMG_8453.jpg
  • IMG_8469.jpg
  • IMG_8485.jpg
  • IMG_8534.jpg
اطلاعات پروژه ها
نام پروژه: پروژه مسکونی برج آجودانیه.
کارفرما: بخش خصوصی(سرمایه گذار از کشور کویت)
مساحت مترمربع: 3200
تاریخ اجرا:

1386

تعداد طبقات: 10
نوع سازه: بتونی
مشاهده فعالیت ها و پروژه ها
دقت در طراحی و نظارت بر ساخت و تداوم در پشتیبانی شعار همیشگی شرکت ساختمانی رواک میباشد --مهندس اسمعیل همدانی